บมจ. อสมท จำกัด(มหาชน) ยุติออกอากาศช่อง MCOT World
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ท่านสามารถรับชมข่าวสารของทาง บมจ. อสมท จำกัด(มหาชน)
ได้จากช่องทางอื่นๆ

รายการเด่น รายการดัง