Displaying 26365-26372 of 26372 result(s).
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

19-Apr-2010 13:53 | 645 views

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรียกสอบราคาซื้อเครื่องโทรทัศน์ จำนวน 137 เครื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรียกสอบราคาซื้อเครื่องโทรทัศน์ จำนวน 137 เครื่อง

19-Apr-2010 13:52 | 749 views

สถาบันทันตกรรม เรียกสอบราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสง, ผ้าม่านประตู พร้อมอุปกรณ์
สถาบันทันตกรรม เรียกสอบราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสง, ผ้าม่านประตู พร้อมอุปกรณ์

19-Apr-2010 13:52 | 1152 views

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรียกสอบราคา ดังนี้
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรียกสอบราคา ดังนี้

19-Apr-2010 13:52 | 765 views

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

19-Apr-2010 13:51 | 723 views

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรียกประกวดราคาซื้อ พี.พี.ฟิล์ม
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรียกประกวดราคาซื้อ พี.พี.ฟิล์ม ขนาด 115 มม. X 3,600 ม. จำนวน 72,000 ม้วน

19-Apr-2010 13:50 | 917 views

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกประกวดราคาซื้อ ดังนี้
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกประกวดราคาซื้อ ดังนี้

19-Apr-2010 13:50 | 1179 views