Displaying 49-60 of 26372 result(s).
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซอง จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ห้องโถงปฏิบัติงานข่าว ขนาด 190,000 BTU จำนวน 2 ชุด
1.  บริษัท เอส.เอส. อัลลายแอนซ์ จำกัด 2.  บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

28-Mar-2017 11:11 | 74 views

รายชื่อผู้มารับฟังคำชี้แจงแบบสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV System (ระยะที่ 1) จำนวน 1 งาน
รายชื่อผู้มารับฟังคำชี้แจงแบบสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV System (ระยะที่ 1) จำนวน 1 งาน

28-Mar-2017 08:45 | 74 views

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง Auditorium Room และบริเวณโดยรอบชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ จำนวน 1 งาน
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง Auditorium Room และบริเวณโดยรอบชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ จำนวน 1 งาน 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีน...

27-Mar-2017 16:40 | 82 views

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 4 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 4 สถานีเสริม (ระยะที่...

27-Mar-2017 16:39 | 119 views

จัดซื้อกระดาษชำระ 2 ชั้น และสบู่เหลว ซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ขายแบบ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 ราคาแบบละ 500.-บาท (รวมภาษีฯ) ยื่นซองราคา 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น.  เปิดซองราคา 12...

27-Mar-2017 15:56 | 64 views

ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองงานจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 5 ชุด


27-Mar-2017 15:30 | 64 views

ประกาศรายชื่อผู้มาฟังคำชี้แจงแบบ จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ห้องโถงปฏิบัติงานข่าว ขนาด 190,000 BTU จำนวน 2 ชุด
1.  บริษัท เอส.เอส. อัลลายแอนซ์ จำกัด 2.  บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

27-Mar-2017 11:35 | 70 views

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อแบบ จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ห้องโถงปฏิบัติงานข่าว ขนาด 190,000 BTU จำนวน 2 ชุด
1.  บริษัท เอส.เอส. อัลลายแอนซ์ จำกัด 2.  บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

27-Mar-2017 11:03 | 57 views

ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเช่าเครื่องพล็อตเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยมีระยะเวลาเช่า 24 เดือน (2 ปี)
1. บ.ไอ.เจ.สยาม จำกัด 2. บ. แซด-ซายน์ จำกัด

27-Mar-2017 10:50 | 55 views

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อแบบประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 51 สถานีเสริม
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อแบบประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 51 สถานีเสริม

27-Mar-2017 09:02 | 84 views

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อแบบงานจัดซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบจำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา


25-Mar-2017 14:47 | 67 views

จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 12 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 42/2560 เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 12 สถานีเสริม (ระยะที่...

23-Mar-2017 09:51 | 173 views