Displaying 61-72 of 26372 result(s).
จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 5 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 41/2560 เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 5 สถานีเสริม (ระยะที่...

23-Mar-2017 09:49 | 185 views

รายชื่อผู้มาซื้อแบบสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV System (ระยะที่ 1) จำนวน 1 งาน
รายชื่อผู้มาซื้อแบบสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV System (ระยะที่ 1) จำนวน 1 งาน

23-Mar-2017 09:45 | 58 views

รายชื่อผู้มายื่นซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง Auditorium Room และบริเวณโดยรอบชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ จำนวน 1 งาน
รายชื่อผู้มายื่นซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง Auditorium Room และบริเวณโดยรอบชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ จำนวน 1 งาน

23-Mar-2017 09:41 | 55 views

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อแบบเช่าเครื่องพล็อตเตอร์ จำนวน 1 ชุด
1. บริษัท .วาซาบิไอที เซอร์วิสเซล จำกัด  2. บริษัท แซด-ซายน์ จำกัด 3. บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด

22-Mar-2017 08:51 | 62 views

รายชื่อผู้มายื่นซองประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 4 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)
รายชื่อผู้มายื่นซองประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 4 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)

21-Mar-2017 11:43 | 94 views

รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 14 เครื่อง
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

20-Mar-2017 06:27 | 67 views

จัดซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบจำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา
ขายแบบตั้งแต่วันที่ 15-24 มีนาคม 2560 (ราคาแบบละ 500.-บาท) ยื่นซองราคาวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 14.00-15.00 ห้องประชุม 202 เปิดซองราคาวันที่...

17-Mar-2017 19:17 | 101 views

รายชื่อผู้มารับฟังคำชี้แจงแบบสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง Auditorium Room และบริเวณโดยรอบชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ จำนวน 1 งาน
รายชื่อผู้มารับฟังคำชี้แจงแบบสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง Auditorium Room และบริเวณโดยรอบชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ จำนวน 1 งาน

17-Mar-2017 12:15 | 69 views

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 10 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 10 สถานีเสริม (ระยะที่...

17-Mar-2017 11:51 | 192 views

รายชื่อผู้มาซื้อแบบสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง Auditorium Room และบริเวณโดยรอบชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ จำนวน 1 งาน
รายชื่อผู้มาซื้อแบบสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง Auditorium Room และบริเวณโดยรอบชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ จำนวน 1 งาน

17-Mar-2017 08:57 | 60 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ห้องโถงปฏิบัติงานข่าว ขนาด 190,000 BTU จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ    16-23 มีนาคม 2560 ชี้แจงแบบ  24 มีนาคม 2560  เวลา 14.00-15.00 น. ยื่นซอง       28 มีนาคม 2560...

16-Mar-2017 15:30 | 75 views