สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดพะเยา

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ป้องกัน โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เน้นใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข.
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ป้องกัน โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เน้นใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข.
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดพะเยา
FM 97.25 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 22 result(s).
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ป้องกัน โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เน้นใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข.

าธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ป้องกัน โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เน้นใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข.    นายบัญญัติ สุริยะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา...


ชาวนาพะเยา ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 ได้รับเงินจำนำข้าวครบทุกรายแล้ว

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากการที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557 ให้กับชาวนาทั่วประเทศที่ยังค้าจ่ายกว่า 800,000 ราย วงเงิน 92, 431 ล้านบาท มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา...


จังหวัดพะเยา เปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพะเยา กำหนดเป้าหมายเพื่อให้คนพะเยาได้อยู่ร่วมก้นอย่างไม่มีข้อขัดแย้ง โดยใช้กิจกรรมสาธารณะและเวทีสานเสวนาเป็นตัวเชื่อม

(11 มิ.ย.57) นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พล.ต.ชัยวัฒน์ ธนารุณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา อาจารย์เพทาย ประทุมทอง ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 3 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และพระเทพญาณเวที เจ้าคณะจังหวัดพะเยา...


จังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานแปดเป็ง ไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2557

วานนี้ (30 เมษายน 2557)  เวลา 17.30 น.  นายชูชาติ กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกับ นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านเจ้าคุณสุนทร  กิตติคุณ รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อาจารย์บุญส่ง  เมืองกรุง ประธานสภาวัฒนธรรม และคุณสายรุ้ง  ธาดาจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา...


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนภัยอาหารบุญเสี่ยงท้องร่วง

นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า อาหารที่มักบูดเสียง่ายในหน้าร้อนอาจทำให้ป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้ โดยเฉพาะอาหารที่ทำแจกจ่ายเลี้ยงคนในงานบุญต่างๆ เนื่องจากทำปริมาณมาก และต้องทำล่วงหน้าก่อนถึงเวลารับประทาน ซึ่งอาจบูดเสีย มีกลิ่นหรือรสชาติเปลี่ยน นอกจากนั้นยังมี 10...


ป.ป.ช.พะเยาชวนสถานศึกษาร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาและโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความชื่อสัตย์สุจริต ...

(2 เม.ย.57) นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา และโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความชื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา...


<

MCOT RADIO NETWORK NEWS

รู้จักดีเจ