สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2560
พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2560
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดกำแพงเพชร
FM 92.75 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 201 result(s).
พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2560

วันที่ 3 กันยายน 2560 ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย)สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2560 ขึ้นตั้งแต่เวลา 16 .00. ของวันที่ 2 กันยายน 2560 ปี่พาทย์บรรเลงโหมโรงเย็นและเวลา 17.00 น. พระภิษุสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์เย็น...


เพราะวันนั้น…ทำให้มีวันนี้ นักฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์“กัวลาลัมเปอร์เกมส์”

วันนั้น เด็กหญิงวัย 9 ขวบ จากโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเกือบทุกประเภท จนครูฝึกกีฬาเห็นถึงทักษะและพัฒนาการจึงชวนน้องแอม ณัฐมล อาจกล้า เข้าร่วมทีมฟุตบอลหญิงของโรงเรียนร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ด้วยมานะ ฝึกฝน และมีเป้าหมายว่า...


ผู้ว่าฯประธานประชุมความมั่นคงจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 22 สิงหาคม 2560เวลา​ 13.30​ น.​ นายธานี​ ธัญ​ญ​าโภชน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร​ ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการ​ศูนย์​อำนวย​การป้องกัน​และ​ปราบปราม​ยาเสพติด​จังหวัด​กำแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ.), คณะ​กรรมการ​รักษา​ความสงบ​เรียบร้อย​จังหวัด​ และ​คณะกรรมการ​ศูนย์​ข่าว​ ครั้งที่​ 8/2560​ ณ​...


ส่งลานกระบือเข้ารับ คัดเลือกเป็น “อำเภอสะอาด” ในระดับจังหวัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการคัดเลือก “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด จำนวน 8 ท่าน นำโดย นายดนัย ยอดนิล ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1725/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ได้ลงพื้นที่อำเภอลานกระบือ เพื่อดำเนินการคัดเลือกเป็น “อำเภอสะอาด” ในระดับจังหวัด...


คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นายยืนยง​ วัฒนศิริ​ – นายเลิศชาย​ ชูรั​ตน์

วันที่ 22 สิงหาคม 2560เวลา​ 13.30​ น.​ นายธานี​ ธัญ​ญ​าโภชน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร​ ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ​ จังหวัด​กำแพงเพชร​ ประจำปี​ 2560​ ณ​ ห้องประชุม​ศาลากลาง​จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย​นายภาสกร​ บุญญลักษม์​ ปลัด​จังหวัดกำแพงเพชร นาย​ประทีป​ ตระกูล​สา​...


กำแพงฯขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แก้ไขปัญหาความยากจน)

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการตำบล...


<

รู้จักดีเจ