สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ้นปีนี้เที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันไหม
สิ้นปีนี้เที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันไหม
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดแม่ฮ่องสอน
FM 99.50 MHz

Local News

Displaying 1-4 of 4 result(s).
สิ้นปีนี้เที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันไหม

ปางอุ๋ง ปางอุ๋ง หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” นั้น เป็นโครงการในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่ามีกองกำลัง ต่างๆ มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด...


เทศบาลตำบลขุนยวม เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลดอกบัวตองบาน ประจำปี 2556


เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ดจังหวัดแม่ฮ่องสอน


แม่ฮ่องสอนเปิดถนนย่านการค้า "สิงหนาทบำรุง" กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ย้อนยุคกับหนังกลางแปลง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 บริเวณถนนสิงหนาทบำรุง เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดงานส่งเสริมย่านการค้าการตลาด ซึ่งจะทำให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนในชุมชนเมืองให้มีความคึกคักและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคราชการ...


<

รู้จักดีเจ