สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดเชียงราย

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดเชียงราย
FM 101.25 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 24 result(s).
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการ ๙๑๐๑ บนพื้นที่ต้นแบบด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า ๖๐๐ คน วันนี้๒๗กรกฎาคม๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม...


เขื่อนสิริกิติ์ 39 ปี สร้างความดีเพื่อสังคม

เขื่อนสิริกิติ์ 39 ปี สร้างความดีเพื่อสังคม “ลำน้ำน่าน” สายธาราสายใหญ่ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สร้างความผาสุกและความอุดมสมบูรณ์ตลอดสองฟากฝั่ง ก่อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าอันทรงคุณค่า ชาวเขื่อนสิริกิติ์ได้ร่วมแรงหลอมดวงใจ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ...


จังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีเชียงราย

จังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจสมัครหรือเสนอชื่อ พร้อมผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2557    นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กำหนดกิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีเชียงราย...


จังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2557

จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมาหาราช ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 รวม 10 วัน 10 คืน ณ...


เชียงรายเตรียม kick 0ff รณรงค์ปีแห่งการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

จังหวัดเชียงราย เตรียม Kick Off ประกาศวันเริ่มต้นแห่งการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ   จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ ปีแห่งการป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เพื่อประกาศวันเริ่มต้นแห่งการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทั้ง 4...


จังหวัดเชียงรายเชิญชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปีชิงชนะเลิศเอเชีย

จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย   จังหวัดเชียงราย พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 41 นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญชวนชาวเชียงราย...


<

MCOT RADIO NETWORK NEWS

รู้จักดีเจ