สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดปัตตานี

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล สำรวจบริเวณที่ก่อสร้างอาคารหอชมวิว และแนวก่อสร้างถนนไปยังหลักเขต 54A ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล สำรวจบริเวณที่ก่อสร้างอาคารหอชมวิว และแนวก่อสร้างถนนไปยังหลักเขต 54A ชายแดนไทย-มาเลเซีย
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดปัตตานี
FM 91.00 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 504 result(s).
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล สำรวจบริเวณที่ก่อสร้างอาคารหอชมวิว และแนวก่อสร้างถนนไปยังหลักเขต 54A ชายแดนไทย-มาเลเซีย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับนายอำเภอเบตง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์, ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าของที่ดิน เดินสำรวจบริเวณที่ก่อสร้างอาคารหอชมวิว และแนวก่อสร้างถนนไปยังหลักเขต 54A ชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งได้ทำการสำรวจ และออกแบบไว้แล้ว...


ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนงานตามโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงสำรวจพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ในเขต อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านปิยะมิตร 2 เพื่อดำเนินโครงการเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมอาชีพ และยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว...


งคมนตรี เปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ

องคมนตรี เปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่องการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ที่ จ.ปัตตานี   24 กรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่องการศึกษาอิสลาม...


จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ”

จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ปรับปรุงพัฒนาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560   25 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณสระน้ำ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี...


งานวันข้าวมะจานูผ้าจวนตานี ของดีอำเภอมายอ ที่จังหวัดปัตตานี

งานวันข้าวมะจานูผ้าจวนตานี ของดีอำเภอมายอ ที่จังหวัดปัตตานี ที่บริเวณลานที่ว่าการอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดงานวันข้าวมะจานู ผ้าจวนตานี ของดีอำเภอมายอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ซึ่งอำเภอมายอ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน...


ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบิ๊กซี ปัตตานี

ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบิ๊กซี ปัตตานี ที่โรงพยาบาลปัตตานี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าผลไม้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุลอบวางระเบิด ห้างบิ๊กซี ที่ผ่านมา...


<

รู้จักดีเจ