สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดยโสธร
FM 95.25 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 59 result(s).
จังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการอบรม ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีนโยบายการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค...


จังหวัดยโสธรจัดแถลงข่าว การจัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ภายใต้ชื่องาน “เทใจ..คืนสุข..สู่ประชาชน” ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธรจัดแถลงข่าว การจัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ภายใต้ชื่องาน “เทใจ..คืนสุข..สู่ประชาชน” ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร สืบเนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเนื่องในเดือนธันวามหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม เทศกาลของขวัญ ส่งสุขปีใหม่ ของขวัญแทนใจ ด้วย OTOP ยโสธร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม เทศกาลของขวัญ ส่งสุขปีใหม่ ของขวัญแทนใจ ด้วย OTOP ยโสธร โดยจัดจำหน่ายสินค้า OTOP  หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้า OTOP ในท้องถิ่นและยังเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน การจัดจำหน่ายสินค้าครั้งนี้มีผู้ประกอบการ จากทุกอำเภอมารวมตัวกัน...


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบ Yasothon Model และโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบ Yasothon Model และโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  (Information Security Awareness)ณ โรงแรมเดอะกรีนปราคแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรโดยมีนายประวัติ  ถีถะแก้ว...


ธนาคาร อาคารสงเคราะห์หรือ ธอส.เปิดสาขาใหม่ที่ จังหวัดยโสธรเพื่อให้บริการกับลูกค้าชาวจังหวัดยโสธรบิการทางการเงินแบบครบวงจร

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์หรือ ธอส.เปิดสาขาใหม่ที่ จังหวัดยโสธรเพื่อให้บริการกับลูกค้าชาวจังหวัดยโสธรบิการทางการเงินแบบครบวงจร นายจรรยา  สุคนคันธชชาติ เป็นประธานเปิดสาขาใหม่ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นางอังคณา  ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส....


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ณ โรงแรมเจ.พี.อัมเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ณ โรงแรมเจ.พี.อัมเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร นายร่องกี้  พลเยี่ยม พัฒนาการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดงานและได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินคา OTOP...


<

MCOT RADIO NETWORK NEWS

รู้จักดีเจ