สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครราชสีมา

ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครราชสีมา
FM 95.75 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 58 result(s).
ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ...


UBI ราชภัฏโคราช ยกระดับผู้ประกอบการ จัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจจากโคมไฟลวดดัด

UBI ราชภัฏโคราช ยกระดับผู้ประกอบการ จัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจจากโคมไฟลวดดัด เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2557 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)...


ราชภัฏราชสีมาจัดให้มีพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ราชภัฏราชสีมาจัดให้มีพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ...


ราชภัฏโคราชจับมือ อ.ต.ก.และสภาเกษตรจัดแถลงข่าว มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ

           ราชภัฏโคราชจับมือ อ.ต.ก.และสภาเกษตรจัดแถลงข่าว มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา...


ราชภัฏราชสีมาขอเชิญชม ละครรำ “พระสุธน - มโนราห์”

ราชภัฏราชสีมาขอเชิญชม ละครรำ “พระสุธน - มโนราห์” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดการแสดงละครรำ เรื่อง “พระสุธน -...


ราชภัฏโคราชจัดสอบ TOEIC

ราชภัฏโคราชจัดสอบ TOEIC สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับอนุญาตจาก CPA หรือ Center for Professional Assessment ให้เป็นหน่วยงานจัดสอบ TOEIC เพื่อทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครทำงาน  โดยกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557...


<

MCOT RADIO NETWORK NEWS

รู้จักดีเจ