สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดร้อยเอ็ด

สงกรานต์ 59
สงกรานต์ 59
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดร้อยเอ็ด
FM 101.00 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 75 result(s).
สงกรานต์ 59


บุญผะเหวดเมืองร้อยเอ็ด


ปลูกต้นไม้ถนนสายปรองดอง

           เมื่อวันที่12 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น . ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการปลูกต้นไม้ตามโครงการถนนสายปรองดอง ณ บริเวณหน้าโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อ.เมืองร้อยเอ็ด   โดยการดำเนินงานของ กอ.รมน.ร้อยเอ็ด...


ร้อยเอ็ดจัดโครงการอำเภอเมืองยิ้ม...เคลื่อนที่

 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการอำเภอเมืองยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด ที่ อยู่ห่างไกล สร้างความปรองดอง สมานฉันท์        เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายสุรพงษ์  สายโอภาส นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด...


คุมเข้มราคาขายปลีกปุ่ยเคมี

          นายธรวัฒน์ แสงทอง การค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ด้วยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย โดยความเห็นชอบของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดช่วงราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี จำนวน 10 สูตรหลักในแต่ละเขตการค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจำหน่ายปุ๋ยเคมีให้กับเกษตรกร...


ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด

 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 มิถุนายน 2557  พลตำรวจตรี เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ที่ ศาลากลางบ้านหนองยูง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด...


<

MCOT RADIO NETWORK NEWS

รู้จักดีเจ