สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดร้อยเอ็ด

สงกรานต์ 59
สงกรานต์ 59
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดร้อยเอ็ด
FM 101.00 MHz

Local News

Displaying 7-12 of 75 result(s).
กกพ.สรรหา คพข.‏

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดเวทีประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ขึ้น ที่โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ โดยมีนายพลากร บุญประครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงาน  ...


เรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม

นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...


อำเภอจังหารต้านมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 25 เมษายน 2557 นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน วาระอีสานต้านมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 8 ณ ที่ว่าการอำเภอจังหารและโรงพยาบาลจังหาร   นายชนากร ศรีสะภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหาร เปิดเผยว่า...


ร้อยเอ็ดพร้อมต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2014

  นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดเป็นเจ้าภาพสถานที่ทัศนศึกษากองประกวด Miss Universe Thailand โดยจะมีกองประกวด Miss Universe Thailand...


ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.อำเภออาจสามารถ

วันที่ 10 เมษายน 2557นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ดที่บ้านมะกอก ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระอนุญาต...


มอบรางวัลประกวดภาพถ่ายงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 2557

นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดภาพถ่ายงานประเพณี บุญผะเหวด ปี 2557 หัวข้อ"งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจำนวน 48...


<

MCOT RADIO NETWORK NEWS

รู้จักดีเจ