สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดสกลนคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดสกลนคร
FM 107.00 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 126 result(s).
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช จังหวัดสกลนคร นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนาย...


โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศเฉิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

·          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558  ที่โรบินสัน สกลนคร จัดการแถลงข่าวการดำเนินการโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศเฉิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อ รอยพระบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร โดยมี นายสมบูรณ์ อึงอารี...


การประชุมชี้แจง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมวิโรจน์ อิ่มพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สกลนคร  นายบุญส่ง   เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร เป็นประธานในการประชุมชี้แจง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.สกลนคร ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ...


เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...


โครงการมหกรรมภาษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน+3(ครั้งที่ 2)ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558ที่ผ่านมา  ที่หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นาย พัฒนเดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมภาษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน+3(ครั้งที่ 2)ประจำปี 2558 โดยมี รศ ดร ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กล่าวรายงาน...


จ.สกลนครร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ คึกคัก

จ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ คึกคัก ประชาชนแห่ร่วมลงทะเบียนปั่น 3822 คน เมื่อวันที่ 16 ส.ค 58  ที่ซุ้มประตูศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  นาย บุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำประชาชน ชาวจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่สกลนคร...


<

MCOT RADIO NETWORK NEWS

รู้จักดีเจ