สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดอุบลราชธานี

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จัดงานฟื้นฟูสุขภาพ สร้างโอกาสให้คนพิการและผู้สูงอายุ
สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จัดงานฟื้นฟูสุขภาพ สร้างโอกาสให้คนพิการและผู้สูงอายุ
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดอุบลราชธานี
FM 107.0 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 9 result(s).
สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จัดงานฟื้นฟูสุขภาพ สร้างโอกาสให้คนพิการและผู้สูงอายุ

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จัดงานฟื้นฟูสุขภาพ สร้างโอกาสให้คนพิการและผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2557 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี นพ.ประทีป  ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดงาน  งานมหกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เขตบริการที่ 10...


สปสช.เขต 8 อุดรธานีหนุนเทศบาลนครอุดรธานี การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง

สปสช.เขต 8 อุดรธานีหนุนเทศบาลนครอุดรธานี การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ระหว่าง เทศบาลนครอุดรธานีเรื่อง การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองพื้นที่นำร่องเครือข่ายบริการสุขภาพเทศบาลนครอุดรธานี ในวันที่ 14 ...


สปสช.เขต 8อุดรธานี จับมือ เทศบาลนครอุดรธานี จัดมหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพอีสานตอนบน “สุขภาพดีวิถีอีสาน” หลักประกันสุขภาพคนไทย “เราดูแล”

สปสช.เขต 8อุดรธานี จับมือ เทศบาลนครอุดรธานี จัดมหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพอีสานตอนบน “สุขภาพดีวิถีอีสาน” หลักประกันสุขภาพคนไทย “เราดูแล”   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ...


สปสช.เขต10 อุบลราชธานี ร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงาน "เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ มุกศรีโสธรเจริญราชธานี"

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี นพ.เรืองศิลป์  เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้เป็นประธานเปิดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ " เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ มุกศรีโสธรเจริญราชธานี " โดย สปสช เขต10 อุบลราชธานี...


ศูนย์วิทยุภาคอีสานบน - ล่างร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9ประเทศ

เครือข่ายวิทยุภูมิภาคเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน – ล่าง ร่วมสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศ และพระอรหันตธาตุกว่าพันองค์ ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีนายนิสสัน ชินอ่อน เป็นประธานในการร่วมถวายต้นบุญเป็นจำนวน 999 บาท...


กูเกิ้ล สตรีทวิว อุบลราชธานี

  ตอนนี้เชื่อว่าชาวอุบลฯ คงรู้จัก กูเกิ้ล สตรีทวิว มากขึ้นแล้วครับ Google Street View เป็นอีกบริการหนึ่งของ google map ที่ทำให้เราสามารถดูแผนที่ได้แบบ 360 องศา เสมือนกับว่าเราไปยืนอยู่ตรงพื้นที่นั้นๆ จริงๆ โดยรถของกูเกิ้ลจะติดตั้งอุปกรณ์มากมายตามรูปข้างต้น...


<

MCOT RADIO NETWORK NEWS

รู้จักดีเจ