ตั้งแต่วันที่ 1 พย.2557 เป็นต้นไป ติดตามข่าวต้นชั่วโมงวิทยุ ได้ที่ www.tnamcot.com ได้อีกช่องทางหนึ่ง

By สำนักข่าวไทย TNA News | 5 พ.ย. 2557 08:46 | 3023 views | View Comment