****องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านไร่ เชิญร่วมงานแถลงข่าวและงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2558 --...

เชิญร่วมงานแถลงข่าวและงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2558

By อุทัยธานี | 30 พ.ย. 2558 06:47 | 1643 views | View Comment

****องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านไร่ เชิญร่วมงานแถลงข่าวและงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2558 -- ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ (บริเวณที่ทำการสภาตำบลแก่นมะกรูด) **** และงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2558 จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านไร่ และพื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ (รายละเอียดและกำหนดการตามไฟล์เอกสารที่แนบ)