วันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน จันทบุรี...

การจัดงาน จันทบุรี มหานครผลไม้ ประจำปี 2559

By จันทบุรี | 27 ม.ค. 2559 17:20 | 2811 views | View Comment

วันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน จันทบุรี มหานครผลไม้ ประจำปี 2559 (CHANTHABURI FRUITPITAL FAIR 2016) ครั้งที่ 4 /2559 ระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง หอการค้าจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ของดีเมืองจันท์และผลไม้หลากหลายชนิดที่มีคุณภาพของจังหวัดจันทบุรีสู่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการระดมประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาผลไม้ และเป็นการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น