บมจ.อสมท เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสื่อต่างๆของบมจ.อสมท  โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้ทาง VOC.mcot.net

ระบบรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียนของ บมจ.อสมท (MCOT)

By Digital Media | 28 ม.ค. 2559 15:16 | 3640 views | View Comment
 
 
 
 
 
บมจ.อสมท มีความยินดีเสนอช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แจ้งเรื่องร้องเรียน โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้ทาง VOC.mcot.net ทั้งนี้เพื่อนำเสียงสะท้อนของผู้ชมโทรทัศน์ ผู้ฟังวิทยุ และผู้ใช้บริการสื่อต่างๆของ บมจ.อสมท (Voice of Customer) นำมาทบทวน แก้ไขปัญหา ปรับปรุงสื่อ และระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น
 


บมจ.อสมท ขอขอบพระคุณในคำแนะนำ-ติชม และความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ จากทุกท่าน

Tags:   Widgets  Services