โอกาสดี!สำหรับการประชาสัมพันธ์และผู้สนใจที่อยากเรียนรู้กระบวนการทำงานของสื่อมวลชน เพื่อให้งาน PR บรรลุเป้าหมาย อบรม 22 พ.ย.59 
เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารปฎิบัติการ พิเศษ!ท่านละ 3,300 บาท
และหากลงทะเบียนเป็นกลุ่ม 3 ท่านขึ้นไป ลดทันที 5% ! 
โทร 02-201-6000 ต่อ 6710-1 (ในวันทำการ)

หลักสูตร "การสร้างสรรค์ข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์"

By MCOT digital | 2 พ.ย. 2559 15:27 | 1990 views | View Comment
 
 
 
MCOT Academy บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร"การสร้างสรรค์ข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์" ขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้เปิดมุมมองการทำงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559  มีหลักสูตร ดังนี้

 
 • บทบาทและการทำงานของสื่อมวลชน กับนักประชาสัมพันธ์ ประเภทโทรทัศน์ และวิทยุ
 • การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง PR กับนักข่าว 
 • เทคนิคในการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชน 
   
 • เขียน Press Release อย่างไร? ไม่ให้เป็น Press Deleted
   
 • การสร้างสรรค์ข่าวให้มีมิติเพื่อเพิ่มพื้นที่การเสนอข่าวในสื่อ 
   
 • การกำหนดประเด็นให้ได้เป็นข่าว และเขียนข่าว
   
 • พาดหัวข่าวอย่างไรให้ได้รับการนำเสนอในสื่อ

 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่าย MCOT ACADEMY บมจ.อสมท
โทร 02-201-6000 ต่อ 6710 - 1
Fanpage : MCOT ACADEMY
e-mail : academy.mcot9@gmail.com