23 เมย 2560- ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสายที่  24   ...

คมนาคม เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสายที่ 24 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น

By ขอนแก่น | 25 เม.ย. 2560 15:57 | 120 views | View Comment 23 เมย 2560- ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสายที่ 24 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าปัจจุบันขอนแก่นมีความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งในส่วนเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐานอันเนื่องมาจากเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมบริการด้านการแพทย์การศึกษาและศูนย์โลจิสติกส์ของภาคอีสาน ทำให้เกิดการเดินทางเพื่อการลงทุนการค้าและประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการเดินสายด้วยเครื่องบินที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้ ปัจจุบันมีจำนวนผู้โดยสารใช้สนามบินขอนแก่นประมาณ 1,500,000 คนต่อปี ทำให้เกิดการจราจรทางถนนในบริเวณสนามบินและเส้นทางโดยรอบ มีความหนาแน่น ทางกระทรวงคมนาคมมีนโยบายหลักผลักดันให้มีบริการสาธารณะเชื่อมต่อ การเดินทางทุกรูปแบบทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศและเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วรวมถึงการแก้ปัญหาการจราจรภายในสนามบินและเส้นทางโดยรอบ ขนส่งจังหวัดขอนแก่นโดยความร่วมมือและสนับสนุนของจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการเดินรถขอนแก่น ท่าอากาศยานขอนแก่น และโดยความเห็นชอบของกรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดเส้นทางโดยรถโดยสารประจำทางหมวด 1 สายที่ 24 สถานีขนส่งแห่งที่ 3 ถึงท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อให้บริการประชาชนในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดที่สำคัญในตัวเมืองรวมถึงรวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่งอีกด้วย โดยการเดินรถในเส้นทางนี้ได้อนุญาตให้บริษัทขอนแก่นซิตี้บัสจำกัดเป็นผู้ทำการเดินรถสำหรับการเดินรถเส้นทางนี้ มีอัตราค่าบริการ 15 บาทตลอดสายสามารถชำระด้วยบัตร smart card และการหยอดเหรียญอัตโนมัติ นอกจากนี้ภายในรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นกล้องวงจรปิด ระบบ free wifi มีลิฟท์สำหรับบริการผู้ที่ใช้วีลแชร์ สามารถเช็คตำแหน่งการเส้นทางการเดินรถหมายเลขทะเบียนรถและความเร็วของการเดินรถ เพื่อค้นหาเส้นทางที่ให้บริการจุดจอดรถสำหรับใช้วางแผนในการเดินทางถือว่าเป็นรถที่มีมาตรฐาน รถที่มีมาตรฐานสูงคาดว่าจะกำหนดเส้นทางนี้นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาการจราจรภายในสนามบินได้อีกด้วย