24 เมย 2560 - โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ...

กระทรวงคมนาคม จัดงาน “Thailand Transport 2017 Better Connect,Better Life “

By ขอนแก่น | 25 เม.ย. 2560 15:58 | 419 views | View Comment 24 เมย 2560 - โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาและนิทรรศการสร้างสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯและยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “Thailand Transport 2017 Better Connect,Better Life “ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น ใน โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล มี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯผู้แทนประเทศต่างๆ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานฯ จำนวน 400 คน ในงานมีการ การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “E-san : The Northeast : ภาคอีสาน เตรียมรับอนาคต” โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งโครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2560 (Action Plan) ในพื้นที่ภาคอีสาน ประกอบด้วยการสร้างศูนย์การขนส่งสินค้านครพนม สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ในจังหวัดชายแดน จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย มุกดาหาร และจังหวัดหลัก จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางหลัก โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน – นครราชสีมา โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ช่วงขอนแก่น – หนองคาย และช่วงบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ- นครราชสีมา-หนองคาย (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา)และโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานสกลนคร