รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองประกวดราคางานจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 10 สถานีเสริม...

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองประกวดราคางานจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 10 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)

By | 5 พ.ค. 2560 09:37 | 131 views | View Comment

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองประกวดราคางานจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 10 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)

  1. บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  2. บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
  3. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)