1.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

	2.  บริษัท ซี เอส จี โซลูชั่น จำกัด 

	3.  บริษัท เทส...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงรถ SNG 1 จำนวน 1 ชุด เลขที่ 54/2560

By | 5 พ.ค. 2560 10:47 | 396 views | View Comment

1.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

2.  บริษัท ซี เอส จี โซลูชั่น จำกัด 

3.  บริษัท เทส แอนด์ เมชั่วเม้นท์ จำกัด