รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงระบบ 3-4 G จำนวน 2 ชุด

	1. บริษัท เอ พี ดี เอเยนซี่...

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงระบบ 3-4 G จำนวน 2 ชุด

By | 11 พ.ค. 2560 10:21 | 112 views | View Comment

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงระบบ 3-4 G จำนวน 2 ชุด

1. บริษัท เอ พี ดี เอเยนซี่ จำกัด

2. บริษัท เซ็นทรอลนิคส์ จำกัด