1. บริษัท แธเล้นท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

	2. บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด

	3. บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จำกัด

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองสอบราคางานจัดซื้อชุดตัดต่อ Non-Linear พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด

By | 17 พ.ค. 2560 09:25 | 57 views | View Comment

1. บริษัท แธเล้นท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

2. บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด

3. บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จำกัด