งานวันข้าวมะจานูผ้าจวนตานี ของดีอำเภอมายอ ที่จังหวัดปัตตานี

	ที่บริเวณลานที่ว่าการอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์...

งานวันข้าวมะจานูผ้าจวนตานี ของดีอำเภอมายอ ที่จังหวัดปัตตานี

By ปัตตานี | 19 พ.ค. 2560 10:20 | 251 views | View Comment

งานวันข้าวมะจานูผ้าจวนตานี ของดีอำเภอมายอ ที่จังหวัดปัตตานี

ที่บริเวณลานที่ว่าการอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดงานวันข้าวมะจานู ผ้าจวนตานี ของดีอำเภอมายอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ซึ่งอำเภอมายอ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอมายอ ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์มะจานู ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของอำเภอมายอและจังหวัดปัตตา...นี ให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมไปสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ และสนับสนุนผ้าจวนตานี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จัก สนับสนุนให้เป็นสินค้าของชุมชนที่ได้รับความนิยม สร้างรายได้ให้กับชาวอำเภอมายอ

โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง เช่น การประกวดรถบุปผชาติ การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวมะจานู ผ้าจวนตานี การแข่งขันตำข้าว กินข้าวมะจานู แข่งขันจับปลาไหล การออกบูธผลิตภัณฑ์จากข้าวและของดีแต่ล่ะตำบล และอื่นๆ อีกมากมาย ในการนี้นายวิจตร์ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ