1.  บริษัท ฟีนิกซ์ แอสโซซิเอท จำกัด

	2.  บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

	3.  บริษัท ซี.ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 32 คน เลขที่ 59/2559

By | 19 พ.ค. 2560 14:36 | 149 views | View Comment

1.  บริษัท ฟีนิกซ์ แอสโซซิเอท จำกัด

2.  บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

3.  บริษัท ซี.ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด