จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ปรับปรุงพัฒนาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28...

จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ”

By ปัตตานี | 25 ก.ค. 2560 12:45 | 21 views | View Comment

จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ปรับปรุงพัฒนาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560

 

25 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณสระน้ำ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประชาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ปรับปรุงพัฒนาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 โดยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์...กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน และนักเรียนในสังกัดประถมศึกษา ร่วมมือ ร่วมใจ จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ประชาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” โดยร่วมกันปรับปรุงพัฒนาและร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ปลานิล ปลายี่สก และปลาตะเพียน จำนวน 65,000 ตัว ลงในสระน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อการบริโภคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนจากปลาไว้บริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป