นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ สสจ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม รอง นพ.สสจ.อุตรดิตถ์...

การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด

By อุตรดิตถ์ | 11 ส.ค. 2560 13:44 | 24 views | View Comment

นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ สสจ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม รอง นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ผ่านระบบ Tele Conferrence โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและตัวแทนจาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุตรดิตถ์ นายอำเภอ/ปลัดป้องกันฯทุกอำเภอ , สนง.คุมประพฤติฯจ.อุตรดิตถ์., รพศ.,รพช. สสอ. ทุกแห่ง ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สสจ.อุตรดิตถ์ (11ส.ค60)