เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก...

งานมหกรรมคนอาชีวะตากอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน (Tak Safety Riding Hero Festival)

By ตาก | 31 ส.ค. 2560 14:46 | 25 views | View Comment

เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคนอาชีวะตากอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน (Tak Safety Riding Hero Festival) ภายใต้โครงการคนอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางท้องถนน จังหวัดตาก เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุ และการประกวดวัยรุ่นต้นแบบขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก