เมื่อวันที่  (30 ส.ค.2560) เวลา 11.00 น. ณ บ้านสันดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์...

สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภค

By ตาก | 31 ส.ค. 2560 14:53 | 35 views | View Comment

เมื่อวันที่  (30 ส.ค.2560) เวลา 11.00 น. ณ บ้านสันดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงกาชาด สิ่งของแทนน้ำใจจากรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นายหมื่น ปัญญาคม อายุ 89 ปี
2. นายทอง ชัยแก้ว อายุ 71 ปี 
3. นางจันวัน คงสี อายุ 89 ปี

โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก นายกอบต.ท้องฟ้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก ร่วมเยี่ยมเยียนและมอบดังกล่าว