เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย...

สำนักงานพาณิชย์ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าสู่ตลาดด้วยนวัตกรรม IP

By สุโขทัย | 5 ก.ย. 2560 05:38 | 70 views | View Comment

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสูงสินค้าตลาดด้วยนวัตกรรม IP (intellectual Property) โดยผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก , ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้จำนวนมาก สำหรับการจัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้านวัตกรรม IP (intellectual Property) ครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักคิด นักออกแบบ ตลอดจนผู้ที่สนใจ ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ จากแรงกระตุ้น แรงจูงใจ ในการพัฒนาสินค้า รวมทั้งการปรับปรุงขยายช่องทางการค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยได้จัดโครงการต่อเนื่อง คือการประกวดผลิตภัณฑ์ ผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนำแนวคิดใหม่ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน หรือของเดิมที่มีอยู่แล้วนำมาออกแบบให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยมีการจัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ใน 4 ประเภท คือ ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย ,ประเภทของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก ,ประเภทอาหาร และสินค้าเกษตรแปรรูป และประเภทสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอื่นๆ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครเข้าประกวดได้ที่ สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 และส่งชิ้นงานผลิตภัณฑ์เข้าประกวดในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะมีการประกาศผลการพิจารณาตัดสินในวันที่ 22 กันยายน 2560 นี้ Cr.Kitsana Kingkaew