รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารทัณฑสถานในเขต 6 และเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำกลางตาก

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารทัณฑสถานในเขต 6 และเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำกลางตาก

By ตาก | 12 ก.ย. 2560 09:38 | 31 views | View Comment

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560  เวลา 10.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารทัณฑสถานในเขต 6 และเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำกลางตาก โดยทางเรือนจำกลางตากได้จัดให้ผู้ต้องขังชายจำนวน 100 คน เดินสวนสนามต้อนรับและแสดงการฝึกระเบียบท่าบุคคลมือเปล่าให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คณะผู้บริหารเรือนจำและแขกที่มาร่วมงานได้รับชม เพื่อแสดงถึงความเป็นระเบียบและการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอีกทางหนึ่ง

จากนั้นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังชาย จำนวน 200 คน โดยมีนายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก กล่าวรายงาน ซึ่งหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ" เป็นหลักสูตรการพัฒนาจิตใจให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างพลังความอดทนและการตัดสินใจ สามารถนำไปเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อพ้นโทษอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสถานพยาบาล และเปิดป้ายร้านกาแฟ cook white coffee และติดตามการก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้นหลังใหม่ ภายในเรือนจำกลางตากอีกด้วย