Local News,ภาคอีสาน

กระทรวงคมนาคม จัดงาน “Thailand Transport 2017 Better Connect,Better Life “
24 เมย 2560 - โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาและนิทรรศการสร้างสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯและยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565...
25-04-17 | 595 views
คมนาคม เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสายที่ 24 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น
23 เมย 2560- ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสายที่ 24 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าปัจจุบันขอนแก่นมีความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งในส่วนเศรษฐกิจ สังคม...
25-04-17 | 214 views
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP...
25-04-17 | 446 views
: พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณนาวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษานี้ จำนวน 5,000 ทุน ...
17-02-17 | 833 views
การประมูลทะเบียนเลขรถ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายณันทพงศ์ เชิดชู รอง อธิบดีกรมขนส่งทางบก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ที่จังหวัดขอนแก่น หมวด ขก ซึ่งเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของประชาชน ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้ว 13 ครั้ง ...
17-02-17 | 334 views
แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2559
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 201 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการแถลงข่าวเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 4/2559 ปี 2559 และแนวโน้มปี 2560” โดย นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย...
17-02-17 | 465 views
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน สำหรับในปีนี้ถือว่าครบรอบปีที่ 62
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงาน วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน สำหรับในปีนี้ถือว่าครบรอบปีที่ 62 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ในอดีตที่ผ่านมาได้ประกอบวีรกรรมในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นวีรกรรมที่บ้านดงมูล อำเภอกระนวน ...
17-02-17 | 331 views
: การรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตขอนแก่น นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน การรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...
17-02-17 | 181 views
ประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง ออร์คิดบอลลูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 สถาบัน ประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
17-02-17 | 146 views
งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2560 ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานเปิดงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์(E-SAN industrail Fair 2017) โดยมีนาย พงศ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย...
17-02-17 | 255 views
๒๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดมาตรฐานใหม่ "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน"
นายประภาส รักษาทรัพย์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดมาตรฐานใหม่ "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" จำนวน ๑๓๐ คน ณ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดฯ
20-12-16 | 697 views
ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
(14ต.ค.59) เวลา 18.10 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน เหล่ากาชาด และพ่อค้าประชาชน ทุกหมู่เหล่าจำนวนมาก ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย...
16-10-16 | 432 views
แถลงข่าว “มหกรรมหุ่นยนต์ 2016 ” ที่ จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ลานชั้น 1 เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น ได้มีการแถลงข่าว “มหกรรมหุ่นยนต์ 2016 ”โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น และ คุณนวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท...
01-09-16 | 888 views
CP Blood Donation Day ร่วมบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดงาน CP Blood Donation Day เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น...
01-09-16 | 357 views
พิธีเปิด สำนักงานตำรวจภูธรภาค 4
วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ตำรวจภูธรภาค 4 พลตำรวจโท บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานพิธีเปิด สำนักงานตำรวจภูธรภาค 4 ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตำรวจภูธรภาค 4...
01-09-16 | 429 views
ข่าว กิจกรรมวันแม่ ศูนย์บริการบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น
นางวัชราพร ธวัชวะชุมล ผู้อำนวยการศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ของ ศูนย์บริการบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง มาร่วมงาน กว่า 50 คน โดยในงานมีพิธีมีพิธีถวายพุ่มทอง พุ่มเงิน จากผู้รับบริการ และผู้ปกครอง ...
31-08-16 | 312 views
เปิดเวทีเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00น.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวทีเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ประจำจังหวัดขอนแก่น โดยเปิดเวทีให้ตัวแทนฝ่ายรับร่างและไม่รับร่าง...
31-08-16 | 272 views
แถลงข่าวงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน I-SAN BOOK FAIR 2016
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร (ตึกอธิการบดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน I-SAN BOOK FAIR 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก...
31-08-16 | 270 views
ข่าว แถลงข่าว ประมูลทะเบียนรถ หมวด ผย
เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว การจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ประเภทรถกระบะที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน โดยจะทำการประมูลหมวดอักษร "ผย” ...
31-08-16 | 289 views