Local News,ภาคใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล สำรวจบริเวณที่ก่อสร้างอาคารหอชมวิว และแนวก่อสร้างถนนไปยังหลักเขต 54A ชายแดนไทย-มาเลเซีย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับนายอำเภอเบตง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์, ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าของที่ดิน เดินสำรวจบริเวณที่ก่อสร้างอาคารหอชมวิว และแนวก่อสร้างถนนไปยังหลักเขต 54A ชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งได้ทำการสำรวจ และออกแบบไว้แล้ว...
14-11-17 | 12 views
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนงานตามโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงสำรวจพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ในเขต อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านปิยะมิตร 2 เพื่อดำเนินโครงการเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมอาชีพ และยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว...
14-11-17 | 15 views
งคมนตรี เปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ
องคมนตรี เปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่องการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ที่ จ.ปัตตานี   24 กรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่องการศึกษาอิสลาม...
25-07-17 | 108 views
จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ”
จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ปรับปรุงพัฒนาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560   25 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณสระน้ำ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี...
25-07-17 | 60 views
งานวันข้าวมะจานูผ้าจวนตานี ของดีอำเภอมายอ ที่จังหวัดปัตตานี
งานวันข้าวมะจานูผ้าจวนตานี ของดีอำเภอมายอ ที่จังหวัดปัตตานี ที่บริเวณลานที่ว่าการอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดงานวันข้าวมะจานู ผ้าจวนตานี ของดีอำเภอมายอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ซึ่งอำเภอมายอ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน...
19-05-17 | 421 views
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบิ๊กซี ปัตตานี
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบิ๊กซี ปัตตานี ที่โรงพยาบาลปัตตานี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าผลไม้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุลอบวางระเบิด ห้างบิ๊กซี ที่ผ่านมา...
16-05-17 | 168 views
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคเอกชน จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคเอกชน จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม...
16-05-17 | 346 views
จังหวัดปัตตานี จัดอบรมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2560 เพื่อติดตามมาตรการประหยัดพลังงานตามมติ ครม.
จังหวัดปัตตานี จัดอบรมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2560 เพื่อติดตามมาตรการประหยัดพลังงานตามมติ ครม. 16 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี เอส ปัตตานี นายวิวัฒ ศรีวะโร พลังงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2558 เพื่อติดตามมาตรการประหยัดพลังงาน...
16-05-17 | 305 views
จังหวัดปัตตานี จัดอบรมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2560 เพื่อติดตามมาตรการประหยัดพลังงานตามมติ ครม.
จังหวัดปัตตานี จัดอบรมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2560 เพื่อติดตามมาตรการประหยัดพลังงานตามมติ ครม. 16 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี เอส ปัตตานี นายวิวัฒ ศรีวะโร พลังงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2558 เพื่อติดตามมาตรการประหยัดพลังงาน...
16-05-17 | 106 views
จังหวัดปัตตานี จัดอบรมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2560 เพื่อติดตามมาตรการประหยัดพลังงานตามมติ ครม.
จังหวัดปัตตานี จัดอบรมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2560 เพื่อติดตามมาตรการประหยัดพลังงานตามมติ ครม. 16 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี เอส ปัตตานี นายวิวัฒ ศรีวะโร พลังงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2558 เพื่อติดตามมาตรการประหยัดพลังงาน...
16-05-17 | 65 views
จังหวัดปัตตานี พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
งหวัดปัตตานี พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) โดยมีประธานกรรมการบริษัท...
16-05-17 | 73 views
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมติดตามสถานการณ์และการ
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาจากกรณีเหตุวางระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พร้อมให้กำลังใจแก่พนักงานและผู้บาดเจ็บจากเหตุกาณณ์             วันนี้(15 พค 60) พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร...
15-05-17 | 187 views
กองทัพอากาศ โดย กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จัดโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน
กองทัพอากาศ โดย กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จัดโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ 4/60 ณ กรุงเทพฯและ จังหวัดอยุธยา หวังให้เยาวชนได้เรียนรู้ขบนธรรมเนียมประเพณีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข นาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ...
26-04-17 | 186 views
กองทัพอากาศ โดย กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จัดโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน
กองทัพอากาศ โดย กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จัดโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ 4/60 ณ กรุงเทพฯและ จังหวัดอยุธยา หวังให้เยาวชนได้เรียนรู้ขบนธรรมเนียมประเพณีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข นาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ...
26-04-17 | 472 views
แม่ทัพภาค 4 ติดตามโครงการพระราชดำริ ที่ จ.ปัตตานี
แม่ทัพภาค 4 ติดตามโครงการพระราชดำริ ที่ จ.ปัตตานี 17 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 09.20 น. ที่ห้องประชุมกองพลทหารรายที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลดอนยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน...
18-04-17 | 262 views
จ.ปัตตานี สรุปผลงานรอบ 6 เดือน ขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 20 ปี
จ.ปัตตานี สรุปผลงานรอบ 6 เดือน ขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 20 ปี 30 มีนาคม 2560 ที่หอประชุมค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี...
31-03-17 | 499 views
จังหวัดปัตตานี จัดงานวันเชงเม้งเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2560
ที่ฮวงซุ้ย หรือสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว บ้านกรือเซะ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) จังหวัดปัตตานี ได้จัดงานเชงเม้งเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ขึ้น โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด แขกผู้มีเกียรติ...
31-03-17 | 150 views
จังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปี 2560
จังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปี 2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560...
31-03-17 | 210 views
คณะผู้แทนพิเศษ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือปัตตานี เป็นศูนย์กลางการค้าด้านประมงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
คณะผู้แทนพิเศษ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือปัตตานี เป็นศูนย์กลางการค้าด้านประมงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้                   29 มีนาคม 2560 ที่ ท่าเทียบเรือปัตตานี พลเอกอุดมเดช สีตบุตร...
29-03-17 | 167 views
ชาวบ้านตำบลสะกำอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีดีใจผู้ว่าปัตตานีนำหน่วยงานราชการให้บริการประชาชน
ชาวบ้านตำบลสะกำอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีดีใจผู้ว่าปัตตานีนำหน่วยงานราชการให้บริการประชาชนในที่ห่างไกลสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านสะกำ หมู่ 3 ตำบลสะกำ อำเภอมายอ...
29-03-17 | 120 views